**หมายเหตุ ราคาสินค้ารวมสกรีน โลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง
สต็อคสินค้ามีการหมุนเวียนอยู่เสมอ เช็คสต็อคสินค้ากับพนักงานขายอีกครั้ง