การบริการของบริษัท

การบริการของบริษัท

   เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ทางเราจึงมีบริการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

    1. Make to your order   จัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีหรือไม่มีอยู่ในแคตตาล็อคของบริษัทของเราก็ตาม

    2. Make your job easy   แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทจะช่วยแนะนำสินค้าต่างๆให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถตัดสินใจเลือกประเภทของสินค้า ที่ลูกค้าจะใช้ในการส่งเสริมการขายขององค์กรของลูกค้า  เพียงลูกค้าแจ้ง งบประมาณ จำนวน รวมทั้ง กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการจะให้ ทางบริษัทจะทำการเสนอสินค้าหลากหลายชนิดตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ

    3. Make your product unique   ออกแบบและผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างในตลาดสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย หรือของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ที่ไม่ได้พบเห็นทั่วไปในท้องตลาดและเป็น  Unique ของบริษัทของคุณเพียงบริษัทเดียว


ขั้นตอน

เพียงลูกค้าเลือกชนิดของสินค้าที่ต้องการผลิต บอกจำนวน และงบประมาณต่อชิ้น  ทางบริษัทจะทำการออกแบบให้ลูกค้าพิจารณาบริการนี้เหมาะกับ   ลูกค้าที่มีงบประมาณ จำนวน และระยะเวลาในการผลิต

ข้อดี   ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการส่วนนี้

  1. สินค้าพรีเมี่ยมมีเฉพาะแบรนด์ของลูกค้า ไม่มีพบในท้องตลาด

  2. สินค้าพรีเมี่ยมไม่เล่นซ้ำกับแบรนด์อื่น